ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

В случай, че искате да върнете продукти / поръчка или да замените такива, задължително предварително се свържете с нас на тел: 02/9768410 или на имейл iliadashop@iliada.bg ,  за уточняване на детайлите по връщането на поръчка или продукт.

 

ОТКАЗ ОТ СТОКАТА / ВРЪЩАНЕ:

Купувачът има право да се откаже от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаването им в случай, че те не са използвани, не е увредена целостта на опаковката и етикетите им и е запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката), в който са получени, и съобразно условията на ЗЗП. Разходите за връщането към ILIADA.BG са за сметка на купувача, като придружени към самите продукти е и издадената фактура за покупка с прикрепен касов бон. Следва преглед от страна на служител на ILIADA.BG и получаване на положително становище за не нарушена опаковка и цялостен вид на връщаните продукти, както и тяхното приемане.

ILIADA.BG е длъжен да възстанови на купувача в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която купувачът е упражнил правото си на отказ от поръчаните стоки, при условие, че са в горепосочения запазен търговски вид. 

Съгласно ЗЗП купувачът е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на горецитирания 14-дневен срок за отказ от поръчаните стоки. Рискът от и увреждане на стоките до връщането им на ILIADA.BG се носи изцяло от купувача. 

За стоките в гаранционен срок важат гаранционните условия на съответната фирма производител. 

Правото на отказ от продуктите по Закона за защита на потребителите не се прилага при поръчки от юридически лица (независимо от извършваната от тях дейност) или физически лица, които извършват дейност като търговец или дейност, организирана като предприятие, както и по отношение на физически лица, които са направили поръчката за обслужване на своя професионална дейност или занятие.