ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

“ИЛИАДА” ЕООД събира лични данни от посетителите. “ИЛИАДА” ЕООД предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя в съответствие с изискванията на Регламент /ЕС/ 2016/679, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни и други приложими актове на Европейския съюз и на Република България. Събираме лични данни на нашите клиенти, като следваме принципа за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност.

Всяко лице, пожелало регистрация се счита, че е съгласно да предостави личните си данни.

Всяко лице, пожелало регистрация се счита, че е запознато с Политиката за защита на личните данни и я приема.

Уебсайтът не носи отговорност за предоставени от посетителите неверни или непълни данни за контакт/доставка.

Всяко лице, пожелало регистрация се счита, че е съгласно да получава уведомления на основание активностите му в системата.

Във всеки момент, ““ИЛИАДА” ЕООД има право да изисква от посетителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

Видове лични данни, които съхраняваме:

„ИЛИАДА“ ЕООД  събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, за да Ви предостави своите стоки и услуги . Данните  Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. Вашите лични данни могат да бъдат употребявани за цели,  свързани с подобряване качеството на услугите ни.

В таблицата по-долу посочваме личната информация, която събираме и използваме за Вас:

Лични данни при регистрация: 

 Какви данни събираме:

 • Име;
 • Имейл;
 • Телефон;
 • Информация за вашия бизнес (отнася се за бизнес клиенти)

 За какво ги събираме:

 • За да ви дадем възможност да създадете профил в нашия уебсайт;
 • За да управляваме профила създаден от вас;
 • За да може да ви доставим поръчаните от Вас продукти и да осъществим покупко-продажба;
 • За да организираме връзката си с Вас. 

 Каква е законната основа за използване на тези данни:

Обработването на лични данни от администратора, се извършва на следните алтернативни и равнопоставени  основания:

• съгласие на регистрирания потребител;

• изпълнение на договори за доставка;

• легитимни интереси на страните по търсене/ предлагане на продукти и стоки във връзка с преддоговорни отношения .

Обработването е необходимо за изпълнението на договори за доставка, по които субектът на данните е страна с администратора, или за предприемане на стъпки преди сключването на договор (преддоговорни отношения).

Обработването е законосъобразно с оглед на това, че дори ако администраторът няма договор с физическото лице, са предприети преддоговорни стъпки от страна на субекта на данни (регистрация и разглеждане на оферираните на страницата поръчки, изискване на персонализирано предложение за даден продукт/услуга и др.).

 Референции: Член 6, както и съобр. (44) от Регламент (ЕС) 2016/679

 

Извършване на покупка като без регистрация::

 Какви данни събираме:

 • Име;
 • Телефон;
 • Имейл адрес;
 • Адрес;

 За какво ги събираме:

 • За да може да ви доставим поръчаните от Вас продукти и да осъществим покупко-продажба;
 • За да организираме връзката си с Вас.

Каква е законната основа за използване на тези данни:

Обработването на лични данни от администратора, се извършва на следните алтернативни и равнопоставени  основания:

• съгласие на нерегистрирания потребител;

• изпълнение на договори за доставка;

• легитимни интереси на страните по търсене/ предлагане на продукти и стоки във връзка с преддоговорни отношения .

Обработването е необходимо за изпълнението на договори за доставка, по които субектът на данните е страна с администратора, или за предприемане на стъпки преди сключването на договор (преддоговорни отношения).

Обработването е законосъобразно с оглед на това, че дори ако администраторът няма договор с физическото лице, са предприети преддоговорни стъпки от страна на субекта на данни (разглеждане на оферираните на страницата поръчки, изискване на персонализирано предложение за даден продукт/услуга и др.).

 Референции: Член 6, както и съобр. (44) от Регламент (ЕС) 2016/679

 

 

Лог файлове:

 Какви данни събираме:

 • IP адрес;
 • Използван уеб браузър;
 • Време на посещение на нашия уебсайт;
 • Посетени страници.

 За какво ги събираме:

 • За да поддържаме нашия уебсайт;
 • За да гарантираме сигурността на Вашите лични данни;
 • За да гарантираме непрекъснатата сигурност и функциониране на нашия уебсайт, включително за защита срещу Кибер престъпления. 

Каква е законната основа за използване на тези данни:   Наш легитимен интерес, във връзка с посочените цели.

 

 

Събиране на личните Ви данни

Ние събираме само тези лични данни, които Вие ни предоставите.

Това може да бъде:

 • директно от Вас, например като направите регистрация в нашия уебсайт
 • косвено от Вас, например когато посетите нашия уебсайт.

Отказ от предоставяне на лични данни

Вие решавате дали да ни предоставите Ваши лични данни. Имайте предвид, обаче, че ако не ни дадете определени лични данни, няма да можете да се възползвате от някои опции, налични на нашия уебсайт.

Промяна на целите, за които използваме Вашите лични данни

При необходимост от обработка на Вашите лични данни за цели, различни от описаните в настоящата декларация, Вие ще бъдете предварително информирани, а когато е необходимо съответната обработка ще се осъществи след Вашето съгласие.

 

Споделяне на личната Ви информация

Възможно е да споделяме личните Ви данни с други физически или юридически лица, когато:

 • това е законово изискване;
 • това е необходимо за функционирането на този уебсайт (като например с дружеството доставчик на хостинг услугата и дружеството, което го разработва);
 • това е необходимо за функционирането на бисквитките, с които се се съгласили; или
 • имаме легитимен интерес да го направим (като например упражняване на правни претенции).

Ако го направим, изискваме от тези трети страни да спазват сигурността на Вашата лична информация и да я третират в съответствие със закона. Освен това всички доставчици на услуги трябва да предприемат подходящи мерки за сигурност, за да защитят Вашата лична информация в съответствие с нашите правила.

Ние не разрешаваме на нашите доставчици на услуги да използват вашите лични данни за собствена цел. Ние им позволяваме да обработват само вашата лична информация:

 • за конкретни цели; и
 • в съответствие с нашите инструкции.

 

Сигурност и защита на Вашата лична информация

Вашата лична информация заслужава най-голяма защита и сигурност. Ето защо сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване, достъп по неразрешен начин, промяна или разкриване.

Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до тези служители, контрагенти и други трети страни, които имат „нужда да знаят“. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите указания и са задължени да пазят поверителност.

Ние въведохме обширни процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността, което включва лични данни, и ще уведомим Вас и надзорния орган при настъпило нарушение, когато сме законово задължени да го направим.

 

Срок, в рамките на който ще се съхраняват личните Ви данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали. Вашите лични данни, когато правите поръчка като гост, ще бъдат съхранявани до 3 /три/ години от направената поръчка и в този период няма да бъдат обработвани освен за целите на евентуална претенция относно направената поръчка. След този период личните данни ще бъдат анонимизирани. Вашите лични данни, които обработваме, въз основа на регистрацията Ви в нашия уебсайт, се съхраняват за период от 5 /години/ от последното Ви влизане в профила. В този случай, ние считаме, че не се интересувате повече от представените продукти. 

 

Актуалност на личната Ви информация

Ние се стремим да поддържаме личната информация, която съхраняваме за Вас, точна и актуална. В случай, че сте се регистрирали в нашия уебсайт, Вие имате възможност във всеки един момент да извършите корекция на Ваши лични данни, които считате за не актуални.

 

Упражняване на Вашите права

При определени обстоятелства, имате право по закон да поискате:

 • Достъп до личната Ви информация. Това означава, че можете да получите копие от личната информация, която съхраняваме за вас, и да проверите дали го обработваме правилно;
 • Коригиране на личната информация, която държим за вас. Това означава, че можете да коригирате всяка непълна или неточна информация, която държим за вас;
 • Изтриване на вашата лична информация. Това означава, че можете да ни помолите да изтрием или премахнем личната информация, когато няма основателна причина да продължим да я обработваме;
 • Ограничаване на обработката на вашата лична информация. Това означава, че можете да ни помолите да преустановим обработването на лична информация за Вас, например ако искате да установим точността или причината за нейното обработване;
 • Преносимост на Вашите лични данни. Вие можете да получите Вашите лични данни, които ние обработваме, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да пожелаете да ги прехвърлим на друг администратор ако обработването се основава на Ваше съгласие или договорно задължение;
 • Възражение срещу обработваните от нас Ваши лични данни.
 • Оттегляне на даденото от Вас съгласие по всяко време, като оттеглянето не засяга законосъобразността на обработваните лични данни до момента на оттеглянето.

Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, ние може да поискаме допълнителна информация от Вас с цел потвърждаване на самоличността Ви. Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на никое лице, което няма право да ги получи.