MAJIREL Боя за коса 50мл

Избор Име Цена Количество

MAJIREL Клиър боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 1 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 2.10 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 3 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 4 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 4.0 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 4.15 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 4.20 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 4.3 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 4.35 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 5 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 5.0 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 5.12 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 5.15 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 5.25 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 5.3 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 5.32 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 5.35 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 5.4 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL5.52 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 6 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 6.0 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 6.1 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 6.23 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 6.3 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL6.32 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 6.34 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 6.35 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 6.45 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 6.46 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 6.52 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 7 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 7.0 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 7.1 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 7.13 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 7.23 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 7.3 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 7.31 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 7.35 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 7.4 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 7.43 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 7.44 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 8 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 8.0 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 8.04 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 8.1 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 8.13 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 8.3 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 8.30 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 8.31 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 8.34 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 9 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 9.0 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 9.03 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 9.1 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 9.13 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 9.22 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 9.3 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 9.31 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 10 1/2 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 10 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 10.1 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL 10.21 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 10 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 10.1 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 4 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 5 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 5.1 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 5.18 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 5.3 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 6 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 6.1 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 6.17 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 7 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 7.1 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 7.11 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 7.17 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 7.18 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 7.3 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 7.82 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 8 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 8.1 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 8.11 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 9 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 9.1 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 9.11 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Cover 9.82 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Inforced 10.1 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Inforced 10.13 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Inforced 4.1 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Inforced 5.1 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Inforced 6.1 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Inforced 6.13 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Inforced 7.1 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Inforced 7.13 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Inforced 8.1 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Inforced 8.13 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Inforced 9.1 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL Cool Inforced 9.13 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

L MAJI GLOW D01 боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL GLOW D11 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL GLOW D12 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL GLOW D13 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

L MAJI GLOW D17 боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL GLOW D21 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL GLOW D22 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

L MAJI GLOW L02 боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL GLOW L10 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL GLOW L11 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL GLOW L12 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL GLOW L13 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL GLOW L18 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL GLOW L21 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL GLOW L22 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL GLOW L28 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL High Lift Виолетов Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL High Lift Натурален Боя коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL High Lift Пепел перл Боя коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL High Lift Пепел плюс Боя коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL High Lift Пепелен Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL High Lift Пепелно беж Боя коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL High Lift Перл пепел Боя коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL High Resist 7.12 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL High Resist 9.12 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL MIX Червен Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL MOCHA 4.8 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL MOCHA 5.8 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL MOCHA 6.8 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL MOCHA 7.8 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIREL MOCHA 8.8 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIBLOND 901-S Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIROUGE 4.20 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIROUGE 5.62 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIROUGE 6.40 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIROUGE 6.66 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIROUGE 7.40 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIROUGE 7.45 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIROUGE 8.43 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIROUGE C 5.60 Боя за коса 50мл 0.00 лв.

MAJIROUGE C 6.66 Боя за коса 50мл 0.00 лв.
 • Информация за продукта

  Majirel е трайна боя за коса с перфектно покритие на белите коси с богати, интензивни и дълбоки цветове. Хармония, трайност и 100% покритие на белите коси. Безгранично творчество и персонализация на резултата. Вдъхнете живот на цвета на косата си! Интензивен, дълготраен блясък.  Позволява изсветляване до 3 тона на естествената коса. Majirel обгрижва цялата фибра, благодарение на активните съставки Ionene G и Incell, за да заздравят и подсилят косата, като достигнат до повърхността, кортекса и кутикулата. Резултат: коса, която изглежда по-здрава и по-силна от вътре, и която оставя мека и еластична на допир. Гарантира висока издръжливост на цвета.

  Ползи за поребителя

  Технология Incell™ – изглажда повърхността на коса и я прави лъскава и гладка.
  Технология Ionene G™ – заздравява кортекса и изглажда повърхността на косъма, прави косата по-лесна за оформяне.

  MAJIREL COOL INFORCED - Подсилен с повече студени колоранти за оптимална неутрализация.
  MAJIREL COOL COVER - Изключително студено покритие, висока устойчивост на цвета, висока неутрализация и перфектно покритие на бяла коса.
  MAJIREL HIGH-LIFT - Супер изсветляване, оптимална неутрализация.
  MAJIREL GLOW - Полупрозрачно покритие, дълготрайна неутрализация, изключителна яркост на оттенъка и студени резултати.

 • WATER, CETEARYL ALCOHOL, AMMONIUM HYDROXYDE, OLETH-30, HEXADIMETRINE CHLORIDE, OLEIC ACID, OLEYL ALCOHOL, P-AMINOPHENOL, M-AMINOPHENOL, SODIUM METABISULFITE, ETHANOLAMINE, TOLUENE-2,5DIAMINE, PENTASODIUM PENTENATE, OLEAMIDO 1,3-OCTADECANEDIOL, RESORCINOL, FRAGANCE.

 • Смесете в съотношение 1 към 1,5, т.е. 50 мл (1 туба боя) Majirel + 75 мл крем-оксидант на L’Oréal Professionnel 12Vol (3,75%) за изсветляване с 1 тон. 20 Vol (6%), за да изсветлите до 2 тона или да покриете белите коси. За изсветляване до 3 тона изберете крем-оксидант 30 Vol (9%). Може да се смесва в шейкър L’Oréal Professionnel или неметална купа. Разбъркайте или разклатете до получаване на богата кремообразна текстура. Време на действие 35 мин.

  Съотношение при работа с Majirel High Lift 1:2 т.е 50 ml (1 туба боя) Majirel + 100 мл крем-оксидант на L’Oréal Professionnel 30 Vol (9%) или 40 Vol (12%).
  ПРОЧЕТЕТЕ И СЛЕДВАЙТЕ ЛИСТОВКАТА С ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ УПОТРЕБА.